fbpx

วัคซีนแมว ฉีดเมื่อไหร่ มีอะไรบ้าง?

วัคซีนแมวมีอะไรบ้าง วัคซีนแมวมีหลายชนิด โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ วัคซีนหลัก คือวัคซีนแมวที่จำเป็นจะต้องทำให้กับน้องแมวทุกตัว ได้แก่วัคซีนรวมในแมว : โรคไข้หัด หวัดแมว , โรคระบบทางเดินหายใจ ช่องปากและตาอักเสบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวัคซีนทางเลือก ฉีดวัคซีนแมวกลุ่มนี้ในแมวเสี่ยงติดโรค เช่น แมวที่เลี้ยงปล่อย ชอบเที่ยว ชอบทะเลาะกับแมวตัวอื่นเป็นประจำวัคซีนป้องกันโรคเอดส์แมววัคซีนป้องกันโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบวัคซีนป้องกันโรคลิวคิเมียในแมว : ต้องตรวจเลือดก่อน หากไม่พบการติดเชื้อจึงจะทำวัคซีนได้ ควรฉีดเมื่อไหร่ อายุโปรแกรมสุขภาพ6 สัปดาห์พบสัตวแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพ และถ่ายพยาธิ8-9 สัปดาห์วัคซีนรวมป้องกันโรคไข้หัด หวัดแมว ระบบทางเดินหายใจ ช่องปาก และตาอักเสบ เข็มที่ 110-12 สัปดาห์วัคซีนรวมป้องกันโรคไข้หัด หวัดแมว ระบบทางเดินหายใจ ช่องปาก และตาอักเสบ เข็มที่ 212 สัปดาห์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มที่ 112-16 สัปดาห์วัคซีนรวมป้องกันโรคไข้หัด หวัดแมว ระบบทางเดินหายใจ ช่องปาก และตาอักเสบ...