วัคซีนแมว ฉีดเมื่อไหร่ มีอะไรบ้าง?

วัคซีนแมวมีอะไรบ้าง

วัคซีนแมวมีหลายชนิด โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

 1. วัคซีนหลัก คือวัคซีนแมวที่จำเป็นจะต้องทำให้กับน้องแมวทุกตัว ได้แก่
  • วัคซีนรวมในแมว : โรคไข้หัด หวัดแมว , โรคระบบทางเดินหายใจ ช่องปากและตาอักเสบ
  • วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 2. วัคซีนทางเลือก ฉีดวัคซีนแมวกลุ่มนี้ในแมวเสี่ยงติดโรค เช่น แมวที่เลี้ยงปล่อย ชอบเที่ยว ชอบทะเลาะกับแมวตัวอื่นเป็นประจำ
  • วัคซีนป้องกันโรคเอดส์แมว
  • วัคซีนป้องกันโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ
  • วัคซีนป้องกันโรคลิวคิเมียในแมว : ต้องตรวจเลือดก่อน หากไม่พบการติดเชื้อจึงจะทำวัคซีนได้

ควรฉีดเมื่อไหร่

อายุโปรแกรมสุขภาพ
6 สัปดาห์พบสัตวแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพ และถ่ายพยาธิ
8-9 สัปดาห์วัคซีนรวมป้องกันโรคไข้หัด หวัดแมว ระบบทางเดินหายใจ ช่องปาก และตาอักเสบ เข็มที่ 1
10-12 สัปดาห์วัคซีนรวมป้องกันโรคไข้หัด หวัดแมว ระบบทางเดินหายใจ ช่องปาก และตาอักเสบ เข็มที่ 2
12 สัปดาห์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มที่ 1
12-16 สัปดาห์วัคซีนรวมป้องกันโรคไข้หัด หวัดแมว ระบบทางเดินหายใจ ช่องปาก และตาอักเสบ เข็มที่ 3
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มที่ 1
ทุกเดือนป้องกันเห็บหมัดและพยาธฺิหนอนหัวใจ
ทุก 3 เดือนถ่ายพยาธิ
ทุกปีวัคซีนรวมป้องกันโรคไข้หัด หวัดแมว ระบบทางเดินหายใจ ช่องปาก และตาอักเสบ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วัคซีนทางเลือก

ตารางนี้เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ ควรปรึกษาสัตวแพทย์ เพื่อการดูแลน้องแมวที่ดีที่สุด

ข้อมูล
littlebonito, Royalcanin

Default image
ทาสแมว Lv.1

Leave a Reply